dayamaq

dayamaq
f.
1. Dirəmək, söykəmək, kip yanaşdırmaq (yaxınlaşdırmaq). Nikitin dodağını lap Aslanın qulağına dayadı. M. İ.. Mən ulduzsuz, qaranlıq göylərə baxar, baxar; Alnımı buz bağlayan pəncərəyə dayardım. Ə. Cəm..
2. Dayaq vermək. Axırda elçi əllərini buynuz kimi tutaraq gicgahlarına dayayıb, özü də öküz kimi böyürür. M. N. lətif. Balacayev əlini stola atıb güclə ayağa qalxdı, qapı kilidli idi. O gicəldi, əlini alnına dayadı. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • dayama — «Dayamaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dayanmaq — 1. f. 1. Dayaq etmək, dayamaq, söykənmək. Şeyx Nəsrullah naxoş kimi heç kəsə baxmayıb dayanır yastıqlara. C. M.. Nənə əlini yumruqlayıb masaya dayandı. S. R.. // Dirənmək, lap yanaşmaq. Bəylərbəyinin faytonu qapıya dayandı. M. S. O.. 2. Rast… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dirəmək — f. 1. Dayamaq, söykəmək. <Xədicə> əllərini yerə dirədi, qalxıb oturmaq istəyirdi. S. H.. <Fərhad> əvvəlcə sağ əlinə söykənib güclə qalxdı, sol əlini də yerə dirədi. Ə. Vəl.. Leyla alnını pəncərə şüşəsinə dirədi. Ə. M.. 2. Zilləmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • söykəmək — f. Dayamaq, dirəmək, yapışdırmaq. Əlini başına söykəmək. Belini divara söykəmək. – Ağca başını oğlunun gen sinəsinə söykəyib mürgüləyirdi. Ə. Ə.. Nəriman yazı masasını şüşəbəndə söykəmişdi. M. C.. . . Yaşar tüfəngin lüləsini üst daşa söykəyib… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təkyə — 1. is. <ər.> 1. köhn. Söykənəcək, dayanacaq. Təkyə eləmək (etmək) – 1) söykənmək, dayanmaq. Rzaquluxan suyu içdikdən sonra balışa təkyə edib, yavaş yavaş göz yaşı tökməyə başladı. M. S. Ordubadi; // söykəmək, dayamaq, dəstəkləmək. <Molla …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vurmaq — f. 1. Əli ilə və ya əldə tutulan bir şeylə çırpmaq, zərbə endirmək. Ağacla vurmaq. Şillə vurmaq. Qamçı ilə vurmaq. Əllərinə vurmaq. – <İvan bəy:> Səsini kəs, buyuraram, başına yüz tatarı vurarlar. N. V.. Fərraşlar Məşədi Həsəni yıxıb,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”